Locatie, 3411 MB, Nederland
herfstloop@gmail.com

Informatie

Inschrijving op de dag van de loop. (Er is geen voorinschrijving)

Boven in de kantine van de brandweerkazerne Lopik, vanaf 13.00 uur.

Adres: M.A. Reinaldaweg 19

3411 MB  Lopik

 

Er is beperkte douche en kleedruimte beschikbaar

Locatie start: naast de brandweerkazerne

Finish: voor de brandweerkazerne

Parcours: openbare weg, verkeersluw

 

Start alle afstanden om 14.30 uur.

Op de 10 en 15 km is een drinkpost aanwezig

Kosten inschrijving:

  •   2,5   km   3 euro  (met herinnering)
  •   5,0   km   4 euro  (met herinnering)
  •    10   km   5 euro  (met herinnering)
  •    15   km   6 euro  (met herinnering)

 

De deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen risico.

St. Lopikrunners of de Vrijwillige Brandweervereniging Lopik-dorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onze activiteiten.  Wij zijn evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.

St. Lopikrunners of de Vrijwillige Brandweervereniging Lopik-dorp geeft geen deelnemer gegevens door aan derden voor commerciële en/of niet commerciële doeleinden. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, video e.d., alleen voor gebruik op de eigen website. Door deel te nemen aan de herfstloop gaan de deelnemers hier mee akkoord.  

Organisatie Herfstloop Lopik