Locatie, 3411 MB, Nederland
herfstloop@gmail.com

Informatie

Inschrijven

Voorinschrijving alleen voor de Marathon (zie tabblad Marathon)

Overige inschrijvingen alleen op de dag van de loop.

 

Locatie inschrijving (overige afstanden)

Boven in de kantine van de brandweerkazerne Lopik, vanaf 13:00 uur

Adres: M.A. Reinaldaweg 19

3411 MB Lopik

Afslag kruispunt verkeerslichten Lopik Oost, richting sportvelden

  • Er is beperkte douche- en kleedruimte beschikbaar
  • Parkeergelegenheid rondom de kazerne
  • Locatie start: naast de brandweerkazerne
  • Finish: voor de brandweerkazerne
  • Parcours: openbare weg, verkeersluw
  • Op de 10, 15, 21.1 en 42,2 km zijn één of meerdere drinkposten aanwezig

 

Starttijden

Marathon:              12:00 uur

Overige afstanden: 14:30 uur

 

Kosten inschrijving:

2,5 km      3 euro (met herinnering)

5 km         4 euro (met herinnering)

10 km       5 euro (met herinnering)

15 km       6 euro (met herinnering)

21,1 km    10 euro (met herinnering)

42,2 km    20 euro (met T-shirt en herinnering)

 

De deelname aan het evenement geschiedt geheel op eigen risico.

St. Lopikrunners of de Vrijwillige Brandweervereniging Lopik-dorp aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van onze activiteiten.  Wij zijn evenmin aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.

St. Lopikrunners of de Vrijwillige Brandweervereniging Lopik-dorp geeft geen deelnemer gegevens door aan derden voor commerciële en/of niet commerciële doeleinden. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeltenis in druk of online, op foto, video e.d., alleen voor gebruik op de eigen website. Door deel te nemen aan de herfstloop gaan de deelnemers hier mee akkoord.  

Organisatie Herfstloop Lopik